Rijksoverheid

Colofon

Dit portaal is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR-KOOP). UBR-KOOP is een onderdeel van het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ontwikkelt en beheert producten rondom wet- en regelgeving voor alle niveaus binnen de overheid, zowel rijksoverheid als provincies, waterschappen en gemeenten. Meer over UBR-KOOP kunt u vinden op: http://www.koop.overheid.nl.

Wettenpocket App

Naast dit portaal is een wettenpocket App voor de iPad en Android tablets beschikbaar. Met deze applicatie kunt u alle gepubliceerde wettenbundels en -pockets downloaden en offline raadplegen. De App kan gedownload worden uit de respectievelijke “Appstores” van Apple en Android.

Open informatie

Het doel van de wettenpocket portaal en App is om wetgeving op de werkplek eenvoudig toegankelijk te maken. De informatie die in de wettenpocket wordt gebruikt is geheel openbaar en door iedereen gratis te (her)gebruiken.

De informatie is te vinden op:

  1. wetten.overheid.nl: nationale wet- en regelgeving
  2. overheid.nl: decentrale regelingen
  3. epub.overheid.nl: bundels met nationale en decentrale regelgeving
  4. linkeddata.overheid.nl: gerelateerde links naar wet- en regelgeving
  5. wettenpocket.overheid.nl: samengestelde bundels en pockets met wet- en regelgeving.

Daarnaast is het schermontwerp en broncode van zowel portaal als ook de App beschikbaar voor geïnteresseerden. Wij nodigen geïnteresseerden uit om functionaliteit van de wettenpocket verder te ontwikkelen in een eigen applicatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij het kennis- en exploitatiecentrum voor officiële overheidsinformatie (KOOP).