Rijksoverheid

Wettenpocket Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
28-9-2022
Downloads
13471
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Algemene wet bestuursrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Algemene wet bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Zbo ACM Formulier geschilbeslechting energie  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2014
Zbo ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Zbo ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
Zbo ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
Zbo ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Aanvullend mandaatbesluit Subsidieregeling praktijkleren  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Zbo Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2011
Ministeriele-regeling Aanwijzing bevoegd functionarissen NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2005
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing werkzaamheden veterinaire hoofdinspecteur  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit Uitvoering Van Beleid (Toetsingskamer STAP)  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit stichting Halt  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2013
Zbo Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Pbo Algemeen machtigingsbesluit SER  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2014
Zbo Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Algemeen subsidiereglement 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2021
Beleidsregel Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2022
Ministeriele-regeling Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2018
Ministeriele-regeling Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2022
Beleidsregel Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2022
Zbo Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Zbo Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Beleidsregel Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Beleidsregel Handhaving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten (bepaling netwerkaansluitpunt en vrije keuze eindapparaten)  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2022
Zbo Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2021
Beleidsregel Beleidsregel IGVO 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2009
Beleidsregel Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2010
Zbo Beleidsregel NIWO inzake verdeling van CEMT-vergunning in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2019
Zbo Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Zbo Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten  
 
Versie geldend vanaf : 17-01-2007
Beleidsregel-BES Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Bonaire  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel-BES Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Saba  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2021
Zbo Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2005
Beleidsregel Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Beleidsregel Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2009
Beleidsregel Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Beleidsregel Beleidsregel Warenwet nicotinezakjes  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Beleidsregel Beleidsregel aanbodkanaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Beleidsregel Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2011
Beleidsregel Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2021
Zbo Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Beleidsregel Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2006
Beleidsregel Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2016
Beleidsregel Beleidsregel advisering planschadeverzoeken  
 
Versie geldend vanaf : 22-08-2013
Beleidsregel Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel arbocatalogi 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel bemonsteringsplannen sanitaire monitoring 2022  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2022
Ministeriele-regeling Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Beleidsregel Beleidsregel bestuurlijke boeten IJenV – experiment gesloten coffeeshopketen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Beleidsregel Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel binnenvaart 2013  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2019
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2016
Beleidsregel Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Beleidsregel Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2021
Zbo Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv  
 
Versie geldend vanaf : 22-05-2021
Beleidsregel Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2019
Beleidsregel Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2022
Zbo Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2017
Pbo Beleidsregel detachering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Beleidsregel Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2009
Zbo Beleidsregel elektronische communicatie UWV  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2012
Beleidsregel Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Beleidsregel Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Zbo Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Beleidsregel Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Beleidsregel Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Beleidsregel Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2017
Beleidsregel Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2021
Beleidsregel Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2020
Beleidsregel Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2014
Beleidsregel Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2021
Beleidsregel Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2015
Beleidsregel Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Zbo Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2016
Beleidsregel Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Beleidsregel Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2016
Beleidsregel Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Pbo Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2021
Zbo Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2016
Zbo Beleidsregel kwalificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2018
Beleidsregel Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2021
Beleidsregel Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2011
Zbo Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2017
Zbo Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2020
Zbo Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2010
Beleidsregel Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Beleidsregel Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Beleidsregel Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Pbo Beleidsregel onderwijs en toetsen BA  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Zbo Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing overzetten aal  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2013
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing vergunningsplicht IJsselmeer voor cultuurhistorische visserij  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Beleidsregel Beleidsregel ontheffingen Minister van EZK en Minister voor KE verbod artikel 5 duodecies Verordening (EU) nr 833/2014  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2022
Zbo Beleidsregel ontheffingen codes energie  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2017
Zbo Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2017
Zbo Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2022
Beleidsregel Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Beleidsregel Beleidsregel personeel Spoorwegwet  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2021
Beleidsregel Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2022
Zbo Beleidsregel productplaatsing sponsoring commerciële media-instellingen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Zbo Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2022
Zbo Beleidsregel quota publieke media-instellingen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2022
Zbo Beleidsregel reclame commerciële media-instellingen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Zbo Beleidsregel registratie snelle motorboten  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2018
Beleidsregel Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2007
Beleidsregel Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Zbo Beleidsregel sponsoring commerciële media-instellingen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Pbo Beleidsregel stageverkorting  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Beleidsregel Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2009
Beleidsregel Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Pbo Beleidsregel subsidies NOvA  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2013
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2021
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming huurders van gereguleerde woningen van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming kosten PAS-melders  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2021
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2003
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden Maas juli 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2022
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2016
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2022
Zbo Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2018
Zbo Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2017
Beleidsregel Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets onder het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2022
Zbo Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2022
Beleidsregel Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2022
Zbo Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Beleidsregel trillinghinder spoor  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2014
Beleidsregel Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Beleidsregel Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2016
Beleidsregel Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2008
Beleidsregel Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2022
Beleidsregel Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Beleidsregel Beleidsregel veiligheid zeeschepen  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2010
Beleidsregel Beleidsregel veiligheidsadviseur  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2014
Beleidsregel Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Beleidsregel Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2021
Beleidsregel Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2021
Beleidsregel Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2021
Beleidsregel Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Zbo Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2017
Beleidsregel Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel verlagen subsidie EVF  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel verlagen subsidie POP  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2021
Beleidsregel Beleidsregel verlaging cultuursubsidies  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2012
Beleidsregel Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2004
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2005
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2005
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2012
Zbo Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Beleidsregel Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2015
Beleidsregel Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2013
Beleidsregel Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2021
Beleidsregel Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2017
Beleidsregel Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
Beleidsregel Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels VI en VII Hollandse Kust (west)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2019
Beleidsregel Beleidsregel zeevaartbemanning  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2010
Beleidsregel Beleidsregel zorgplicht mijnbouw  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Beleidsregel Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2019
Beleidsregel-BES Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Zbo Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2022
Beleidsregel Beleidsregels VOG Wtza  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2022
Beleidsregel Beleidsregels Wet Bibob Wtza  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2022
Beleidsregel Beleidsregels Wet financiering politieke partijen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2013
Beleidsregel Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2014
Beleidsregel Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2022
Zbo Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2019
Zbo Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2019
Zbo Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Beleidsregel Beleidsregels dierenwelzijn 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2009
Zbo Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2015
Zbo Beleidsregels governance en interne beheersing 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Beleidsregels grote rivieren  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2020
Beleidsregel Beleidsregels gunstbetoon Wet medische hulpmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2022
Beleidsregel Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Zbo Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregels informatieplicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Beleidsregel Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Beleidsregel Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-2012
Zbo Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2009
Beleidsregel Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2017
Beleidsregel Beleidsregels near shore windpark  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2001
Zbo Beleidsregels nevenactiviteiten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2017
Beleidsregel Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2022
Beleidsregel Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2014
Zbo Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Zbo Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2018
Beleidsregel Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2005
Zbo Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2017
Zbo Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Zbo Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2012
Beleidsregel Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2004
Beleidsregel Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2016
Beleidsregel Beleidsregels veiligheidsnormen ATC  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2015
Beleidsregel Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2006
Beleidsregel Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2002
Beleidsregel Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Beleidsregel Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2011
Zbo Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Zbo Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2017
Zbo Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2017
Ministeriele-regeling Benoeming voorzitter commissie advisering bezwaarschriften Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Zbo Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit Beheer Haringvlietsluizen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Beleidsregel Besluit Beroep in Belastingzaken  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2021
Beleidsregel Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2020
Beleidsregel Besluit Fiscaal Bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Pbo Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2003
Pbo Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2009
Pbo Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2007
Pbo Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2007
Pbo Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2006
Zbo Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2016
Zbo Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag  
 
Versie geldend vanaf : 13-08-2015
Zbo Besluit Uitwijklijst  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Zbo Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2001
Ministeriele-regeling Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2019
Beleidsregel Besluit aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2022
Zbo Besluit aanwijzen specialisaties  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing lidstaten in verband met reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2021
Zbo Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren douane en mandaat en machtiging in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2018
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2022
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Zbo Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2015
Zbo Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Zbo Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Pbo Besluit beleidsregels representativiteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit bestuursrecht Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2018
Zbo Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
Zbo Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
Zbo Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
Zbo Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Besluit buitengerechtelijke kosten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied tot vaststelling waarnemingsregeling  
 
Versie geldend vanaf : 16-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directie Bedrijfsvoering 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directie Financieel-Economische Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit elektronisch procederen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Zbo Besluit inschrijving Rbtv  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2020
Zbo Besluit inschrijving Rbtv  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2016
Zbo Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2009
Zbo Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Besluit inzake volginnovatie 2012  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2013
Ministeriele-regeling Besluit inzake volginnovatie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2014
Ministeriele-regeling Besluit inzake volginnovatie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit inzake volginnovatie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2015
Ministeriele-regeling Besluit inzake volginnovatie 2015 II  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit inzake volginnovatie 2015 III  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2016
AMvB Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2006
Zbo Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2010
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-2013
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2009
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2009
Ministeriele-regeling Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2009
Ministeriele-regeling Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2012
Ministeriele-regeling Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Rijksbouwmeester  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen  
 
Versie geldend vanaf : 16-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit mandaat certificering binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat directeur Kustwacht ten behoeve van het toestaan of mogelijk maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2016
Pbo Besluit mandaat en machtiging CKO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2006
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2013
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2012
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-2015
Pbo Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2011
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2016
Zbo Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2006
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2005
Ministeriele-regeling Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2013
Ministeriele-regeling Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2002
Ministeriele-regeling Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2013
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, machtiging en volmacht Toetsingscommissie inzet bevoegdheden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat en -machtiging afdelingshoofden Omgevingsdienst West-Holland  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2014
Zbo Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Zbo Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling energiebesparing woningen  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
Zbo Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2007
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2021  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat inzake luchthavens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake de schadeafhandeling en versterking in het Groningenveld  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-2007
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2022
Zbo Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging exportbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging functionarissen programma Zuidasdok  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2021
Ministeriele-regeling-BES Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2012
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2013
Ministeriele-regeling-BES Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging portfolio assetmanager Rijkswaterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectmanager Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ)  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging tolhefferstaken RDW  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Zbo Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2021
Ministeriele-regeling-BES Besluit mandaatverlening aan korpschef KPBES en algemeen commandant brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Zbo Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens 2017  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2017
Ministeriele-regeling-BES Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens BES 2017  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit mandateren aan de provincie Noord-Brabant van bevoegdheid tot het door of namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat laten verleggen van kabels en leidingen t.b.v. uitvoering reconstructie rijksweg N65 Vught – Haaren  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2013
Ministeriele-regeling Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet open overheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Zbo Besluit ondermandaat RDW inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Wet precursoren voor explosieven  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat archieven P-direkt  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat en -machtiging Hoofd Visadienst 2022  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2021
Zbo Besluit ondermandaat en machtiging COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2015
Zbo Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2015
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2015
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2017
Pbo Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat en machtiging functionarissen NVWA betreffende de Wet experiment gesloten coffeeshopketen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat en ondermachtiging aan functionarissen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat verlening registraties 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Kiwa CBS B.V. 2019  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging NCG 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Zbo Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Zbo Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Zbo Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging adviseur Regie aanpak regionale knelpunten en regio deals van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Zbo Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO aan het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur STW inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering inzake de Vereffeningsorganisatie PBO 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tolhefferstaken RDW  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN van de directeur-generaal ketenregie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwijzing financier  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bureau Bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het PDG Stikstof van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Agro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Economie en Digitalisering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het programmadirectoraat-generaal Groningen en Ondergrond van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor kredietbanken van de directeur-generaal ketenregie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Zbo Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2009
Zbo Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit ondermandatering competentie tot behandeling van verzoeken tot ‘onderlinge overlegprocedure’  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2012
Zbo Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Zbo Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Zbo Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2014
Zbo Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Besluit permanente educatie Wbtv  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2020
AMvB Besluit proceskosten bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit project afbouw IBS 2007  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2007
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit stellen nadere eisen schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van de Wet open overheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Pbo Besluit subsidieplafond 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2017
Pbo Besluit subsidieplafond 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2018
Pbo Besluit subsidieplafond 2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
Ministeriele-regeling Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Subsidieplafonds 2021 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Zbo Besluit vaststelling Subsidieplafonds 2022 Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Zbo Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2012
Zbo Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2012
Zbo Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2005
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Voices Partnerschappen)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond SRGR Partnerschap Fonds)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2017
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2012
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2012
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2013
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Ontwikkeling en Deelreglement Realisering  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2021
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie, en Deelreglement Filmactiviteiten  
 
Versie geldend vanaf : 17-01-2015
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en Deelreglement Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2012
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds voor subsidiëring ex Deelreglement Realisering en Deelreglement Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en het Deelreglement Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Zbo Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2001
Ministeriele-regeling Besluit verlenen P-mandaat aan functionarissen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlenen P-mandaat aan functionarissen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2012
Ministeriele-regeling Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlenen ondermandaat aan programmadirecteur Schulden in het kader van het Besluit betalen private schulden  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2022
Zbo Besluit verlenging inschrijving Rbtv  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlening machtiging aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing ambtenaren voor uitoefening van toezicht op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2012
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake NL-Alert keten  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2021
Zbo Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake beheer C2000  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van Belastingdienst/Toeslagen aan de directeur-generaal Ketenregie in het kader van afgeloste publieke schulden  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van Belastingdienst/Toeslagen aan de directeur-generaal Ketenregie in het kader van private schulden  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2013
Ministeriele-regeling Besluit verlening ondermandaat voor enkele bevoegdheden op grond van de Wet ter Bescherming Koopvaardij  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlening ondertekeningsmandaat DGPOL 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2021
Zbo Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit versterking gebouwen Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
AMvB Besluit vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Zbo Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Besluit vervanging door zorgdrager  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2010
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2016 I  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2016 II  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2017 I  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2017 II  
 
Versie geldend vanaf : 11-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit volginnovatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2020
Pbo Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2009
Zbo Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
Zbo Cusumsysteem erkenninghouder tachografen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Cusumsysteem tachograaftechnicus 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2017
Zbo Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2018
Ministeriele-regeling EZ-intrekkingsregeling 2005  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2005
Beleidsregel Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Beleidsregel Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Zbo Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Huishoudelijk Reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2019
Zbo Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Pbo Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2013
Ministeriele-regeling Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW  
 
Versie geldend vanaf : 22-05-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGJ  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2012
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2020
Ministeriele-regeling Instructie ontheffing asbest in zeeschepen  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Interne klokkenluidersregeling MIVD  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Beleidsregel Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2002
Beleidsregel Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2002
Zbo Klachtenregeling ACM  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2013
Zbo Klachtenregeling BFT 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2021
Zbo Klachtenregeling CBS  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2009
Zbo Klachtenregeling CCMO  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2020
Zbo Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2008
Ministeriele-regeling Klachtenregeling Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Klachtenregeling Kiesraad  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2008
Ministeriele-regeling Klachtenregeling MIVD  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Klachtenregeling TNO 2005  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2006
Zbo Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Klachtenregeling Zorginstituut Nederland 2022  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2022
Ministeriele-regeling Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2013
Ministeriele-regeling Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2018
Zbo Klachtenreglement UWV 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Klachtregeling AIVD 2018  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2018
Reglement M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Reglement M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal augustus 2022/1  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Pbo Machtigingsbesluit Commissie AOM  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2009
Ministeriele-regeling Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Machtigingsbesluit directeur SAV  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2004
Ministeriele-regeling Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2020
Ministeriele-regeling Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2001
Ministeriele-regeling Mandaat projectdirectie Leren en Werken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2015
Ministeriele-regeling Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2002
Pbo Mandaatbesluit AR  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2022
Pbo Mandaatbesluit AS  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit AVG OCW  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2018
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Aziëfaciliteit  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-1999
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Bedrijfsvoering Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit CJIB 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit COA  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2005
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Contraterrorisme NCTV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Cyber Security en Statelijke Dreigingen NCTV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DARC/DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGM Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGO Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Wvggz  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DJFC/DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DSenS/DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Dienst JUSTIS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2014
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2014
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2014
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit G4AW 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Inspectie JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs Wet- en regelgeving Wet Kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Justid 2020  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ketenstrategie Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ketenvoorzieningen en Innovatie Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2004
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.  
 
Versie geldend vanaf : 27-08-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NCSC Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NFI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NOO Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Zbo Mandaatbesluit NVAO 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Nationaal Crisis Centrum NCTV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Nationale Crisisbeheersing NCTV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit OCW DUS-I  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Operatiën I Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Operatiën II Justid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Pi-NL 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2022
Zbo Mandaatbesluit Referendumcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2015
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit WODC  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2001
Reglement Mandaatbesluit Wet open overheid Eerste Kamer  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Zvd-regeling  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2005
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Zvr-regeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2001
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beheer TloKB  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2020
Zbo Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2017
Zbo Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2009
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2002
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2013
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit directeur 3W  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit directie Personeel en Organisatie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2018
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit donatie bij leven 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit eigenaarsrol pSG Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2018
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit en machtiging LVV  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-1998
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit kwartiermaker inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit landelijk commandant USAR.NL  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit pSG aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit plaatsvervanger directeur-generaal Toeslagen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Zbo Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2000
Zbo Mandaatbesluit van de NIWO  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2017
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2008
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling DRB Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling DRC Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling DVB Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2015
Ministeriele-regeling Mandaatregeling Defensievastgoed  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2019
Ministeriele-regeling Mandaatregeling FBC Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2019
Ministeriele-regeling Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2010
Ministeriele-regeling Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2014
Ministeriele-regeling Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Ministeriele-regeling Mandaatregeling beheer bureau NRGD  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Mandaatregeling beheer openbaar ministerie 2012  
 
Versie geldend vanaf : 14-08-2012
Ministeriele-regeling Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2013
Ministeriele-regeling-BES Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Ministeriele-regeling Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Ministeriele-regeling Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2021
Ministeriele-regeling Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1999
Ministeriele-regeling Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2017
Ministeriele-regeling Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1998
Ministeriele-regeling Mandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1998
Ministeriele-regeling Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2000
Ministeriele-regeling Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2001
Ministeriele-regeling Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2022
Beleidsregel OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2009
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2016
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit JZW Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Zbo Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Milieu en Internationaal  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Mobiliteit  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Water en Bodem  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2017
Beleidsregel Ondermandaatregeling DUO 2013  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2018
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2021
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2020
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2017
Ministeriele-regeling Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie CIV SZW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, Mandaat- en Volmachtsbesluit DSU 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ASEA 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit G&VW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit IZ 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit KO 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2019
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UAW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Strategie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Communicatie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Financieel-Economische Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Informatievoorziening 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Meldingen en Verzoeken 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Opsporing 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit programmadirectie Huisvesting SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2012
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Zbo Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2019
Ministeriele-regeling Protocol KiM 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Zbo Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2021
Zbo Regeling Age Friendly Cultural Cities  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2017
Zbo Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2019
Zbo Regeling Brug voor Talent  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Zbo Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2020
Zbo Regeling Cultuureducatie  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2021
Zbo Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2020
Zbo Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
Zbo Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Zbo Regeling Cultuurmakers van nu  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling Dienst speciale interventies  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Zbo Regeling Digitale literatuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Regeling Each One Teach One  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2020
Zbo Regeling Erfgoed Maken  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2022
Zbo Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Zbo Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Zbo Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Zbo Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2020
Zbo Regeling Internationale Samenwerking 2022–2024  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2022
Zbo Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2018
Zbo Regeling Jonge Kunst  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Zbo Regeling Maakruimte voor cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Zbo Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling MeeMaakPodia  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2019
Zbo Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2019
Zbo Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2022
Zbo Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2020
Zbo Regeling Stage Cultuur Inclusief  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2022
Zbo Regeling Steunfonds Oekraïense makers  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2019
Zbo Regeling Talent in de regio  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2020
Zbo Regeling Talentontwikkeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Regeling Translation Grants for Foreign Publishers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling Urban Arts Talent  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2020
Zbo Regeling Vernieuwen van cultuurmaken  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2022
Zbo Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2020
Zbo Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 V  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg inzake bloedvoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2011
Reglement Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2022
Zbo Regeling bezwarenprocedure KB  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling-BES Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Zbo Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2008
Ministeriele-regeling Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Zbo Regeling literaire tijdschriften 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2014
Ministeriele-regeling-BES Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2018
Zbo Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2013
Zbo Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2001
Zbo Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2002
Ministeriele-regeling Regeling normering topinkomens OCW-sectoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2019
Zbo Regeling ontwikkelbeurs literair vertalers Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling organisatie Kustwacht Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Zbo Regeling projectsubsidies literaire activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2021
Zbo Regeling projectsubsidies voor publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering snelheid woningbouw  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering vergunninghouders  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2021
Zbo Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Ministeriele-regeling Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-1998
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2005
Ministeriele-regeling Regeling taakuitoefening en bevoegdheden IBTD  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Zbo Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2009
Zbo Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2009
Zbo Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2011
Ministeriele-regeling Regeling verlenen volmacht en machtiging aan directeur Dienst ICT Uitvoering van Ministerie van Economische Zaken (verlenging van aantal overeenkomsten met ICT-dienstverleners)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Ministeriele-regeling-BES Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2014
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling vervanging archiefbescheiden  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2009
Zbo Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2013
Zbo Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2018
Zbo Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 29-02-2020
Zbo Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2021
Zbo Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Reglement horen in de bezwaarfase  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2019
Zbo Richtsnoeren Indiening codevoorstel  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2014
Zbo Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Zbo Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Zbo Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2018
Ministeriele-regeling Schaderegeling Tweede Maasvlakte  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2008
AMvB Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Zbo Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2021
Zbo Skal-Reglement Bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2003
Beleidsregel Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2020
Ministeriele-regeling Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 14)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB02-SPEC 48, versie 02)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid visketen kust- en binnenvisserij (IB02-SPEC 47, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Pbo Subsidiebesluit SER  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2004
Zbo Subsidieplafond 2017 Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de HSWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2016
Zbo Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijk besluit functie en mandaat (kwartiermaker/beoogd) plaatsvervangend SG  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke mandaatregeling AO VWNW DJI 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2016
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2003
Zbo Tijdelijke regeling van maker tot lezer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Zbo Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Zbo Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2020
Zbo Toezichtbeleid ITS  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Zbo Translation Grants for Foreign Publishers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Tweede beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Uitgiftebeleid geografische nummers  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2013
Zbo Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2020
Ministeriele-regeling Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2003
Pbo Verordening instelling Awb-klachtenadviseur  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1999
Ministeriele-regeling Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2018
Ministeriele-regeling Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2017
Ministeriele-regeling Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Pbo Verzamelverordening 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Zbo Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2022
Ministeriele-regeling Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel beleidsregel fosfaatrechten jongvee  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2018

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?