Rijksoverheid

Colofon

Dit portaal is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties (UBR-KOOP). UBR-KOOP is een onderdeel van het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ontwikkelt en beheert producten rondom wet- en regelgeving voor alle niveaus binnen de overheid, zowel rijksoverheid als provincies, waterschappen en gemeenten.

Wettenpocket App

Naast dit portaal is een wettenpocket App voor Universal Windows Platform (UWP), iOS en Android tablets en telefoons beschikbaar. Met deze applicatie kunt u alle gepubliceerde wettenpockets downloaden en offline raadplegen. De App kan gedownload worden uit de respectievelijke "Appstores" van Microsoft, Apple en Google.

Open informatie

Het doel van de wettenpocket portaal en App is om wetgeving op de werkplek eenvoudig toegankelijk te maken. De informatie die in de wettenpocket wordt gebruikt is geheel openbaar en door iedereen gratis te (her)gebruiken.

De informatie is te vinden op:

  1. wetten.overheid.nl: nationale wet- en regelgeving
  2. overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving: decentrale regelingen
  3. linkeddata.overheid.nl: gerelateerde links naar wet- en regelgeving
  4. wettenpocket.overheid.nl: samengestelde pockets met wet- en regelgeving.