Rijksoverheid

Contact

Dit portaal is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties (UBR|KOOP). UBR|KOOP is een onderdeel van het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ontwikkelt en beheert producten rondom wet- en regelgeving voor alle niveaus binnen de overheid, zowel rijksoverheid als provincies, waterschappen en gemeenten. Meer over UBR|KOOP kunt u vinden op: www.koop.overheid.nl.

Servicedesk (voor productondersteuning)

E-mail: servicedesk@koop.overheid.nl
Telefoon: +31(0)70 7000 526

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN, Den Haag

Bezoekt u ons of een andere locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Postadres

Postbus 20011
2500 EA, Den Haag