Rijksoverheid

Disclaimer

Het wettenpocket portaal en de Apps zijn serviceproducten van de Nederlandse overheid. De wettenpockets in dit portaal zijn met zorg samengesteld door verschillende auteurs, die bij, of in opdracht van, de overheid werken. De auteurs stellen wettenpockets samen voor eigen en publiek gebruik. De overheid kan niet garanderen dat de toegevoegde notities, documenten of links volledig, rechtmatig en/of betrouwbaar zijn. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan informatie die aan de wetteksten is toegevoegd in de wettenpockets. De enige authentieke bron voor de feitelijke wetteksten is www.officielebekendmakingen.nl.

Controleert u altijd de geldigheid van de aangeboden wettekst in de App of het portaal door middel van de link naar de "WTI" (wetstechnische informatie) bij een regeling. Het is altijd mogelijk dat een update van nationale of decentrale wetgeving bestaat die nog niet is verwerkt in de wettenpocket.

De in wettenpockets toegevoegde notities, documenten of links, worden door de auteur onder de licentie van Creative Commons Zero (CC0) ter beschikking gesteld. De informatie is vrij herbruikbaar. De auteur kan ervoor kiezen om notities, documenten en links onder Creative Commons Naamvermelding (CC-BY) te publiceren. De CC-BY licentie wordt expliciet door de auteur vermeld in de beschrijving van de wettenpocket en is dan van toepassing op alle toevoegingen aan de wetteksten. U bent in dit geval verplicht de naam van de auteur c.q. uitgever te vermelden bij het hergebruik van opgenomen notities, documenten en/of links. Een auteur sluit geen informatie bij waarop alsnog auteursrechten van kracht zijn. Een auteur kan wel verwijzen (linken) naar bronnen waar auteursrechten op van toepassing zijn.